Hướng dẫn nhập học

Quy trình nhập học

Thời gian làm việc
Thứ 2 ~ thứ 7  6:45 ~ 18:00
Ngày nghỉ
Chủ nhật - ngày lễ - Nghỉ hè
Số lượng trẻ tuyển sinh cố định
Độ tuổi Lớp trẻ 1 tuổi Lớp trẻ 2 tuổi Lớp trẻ 3 tuổi Lớp trẻ 4 tuổi Lớp trẻ 5 tuổi
Số lượng trẻ cố định 50 bé 50 bé 50 bé 25 bé 25 bé
Lớp trẻ 1 tuổi
50 bé
Lớp trẻ 2 tuổi
50 bé
Lớp trẻ 3 tuổi
50 bé
Lớp trẻ 4 tuổi
25 bé
Lớp trẻ 5 tuổi
25 bé
Chi phí
Phí nhập học 2.200.000 VND/khi nhập học (Từ tháng 9 năm 2018 trở đi)
Học phí 5.700.000 VND/tháng
Tiền ăn 1.500.000 VND/tháng
Phí quản lý bảo dưỡng cơ sở vật chất 2.500.000 VND/Thời điểm nhập học, Tháng 9 hằng năm
Phí nhập học
2.200.000 VND/khi nhập học (Từ tháng 9 năm 2018 trở đi)
Học phí
5.700.000 VND/tháng
Tiền ăn
1.500.000 VND/tháng
Phí quản lý bảo dưỡng cơ sở vật chất
2.500.000 VND/Thời điểm nhập học, Tháng 9 hằng năm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại đây

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc muốn đăng ký nhập học cho bé.

Trở về đầu trang